คอลัมน์หมายเลข 7: สรุปผลสอบรถตัดหญ้า เทศบาลตำบลหลักหก

วันที่ 7 ก.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 กลับมาที่เทศบาลตำบลหลักหก เป็นครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความคืบหน้าการใช้ประโยชน์จากรถตัดหญ้าไหล่ทาง วงเงินเกือบ 7,000,000 บาท แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทดลองตัดหญ้าให้ดูได้ เนื่องจากระบบไฮดรอลิกขัดข้อง

จากการลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ปทุมธานี เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ผ่านมา 2 ปี นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก ยอมรับว่ายังใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำรถ พร้อมยืนยันความโปร่งใสในขั้นตอนจัดซื้อ

กรณีนี้มีประชาชนร้องเรียนนายกรัฐมนตรี และอีกหลายหน่วยงาน เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2558 ให้ตรวจสอบโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางที่เทศบาลตำบลหลักหก จัดซื้อมาในราคา 6,944,000 บาท ว่าอาจมีการตั้งราคากลางสูงเกินความเป็นจริงหรือไม่ พร้อมอ้างอิงหลักฐานใบเสนอราคาจากบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ราคาขายรวมอุปกรณ์ต่อพ่วง อยู่ที่ประมาณ 2,800,000 บาท

สตง.ปทุมธานี ขยายผลตรวจสอบไปยังบริษัทผู้นำเข้าที่แท้จริง พบว่าบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลหลักหก เป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่ายอีกทอดหนึ่ง

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7