เกษตรกรชาวสวนปาล์มเดือดร้อน ราคาปาล์มตกต่ำ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 9 ก.ค. 2560 เวลา 01:49 น.

Views

จากเดิมที่เคยรับซื้อเมื่อปีที่แล้ว ราคากิโลกรัมละ 12-13 บาท และยังพบว่า ขณะนี้เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ก็เดือดร้อนเช่นกัน จากเดิมเมื่อปีที่แล้ว โรงงานรับซื้อกิโลกรัมละ 11 บาท แต่ปีนี้รับซื้อเพียงกิโลกรัมละ 3 บาทและแม้ว่าจะตกต่ำ แต่ก็จำเป็นต้องขายดีกว่าให้ผลผลิตเน่าคาต้น ไม่ได้เงินเลย นางสาวณัฐณิชา กลมจตุรัส ตัวแทนผู้ปลูกปาล์มในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ช่วงนี้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมาก เพราะผลผลิตราคาตกต่ำลงมาก