ชาวนาตัดแต่งใบต้นข้าว เพื่อบำรุงต้นให้เจริญงอกงาม จ.อุบลราชธานี

วันที่ 9 ก.ค. 2560 เวลา 01:49 น.

Views

ช่วงนี้ชาวนาในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทำนาหว่านและมีต้นข้าวขึ้นหนาแน่นในแปลงนา ซึ่งต่อไปจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวและการออกรวงดังนั้น เพื่อให้ต้นข้าวให้ผลผลิตดี ชาวนาจึงเร่งกำจัดหญ้าในนาข้าว และตัดแต่งใบข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตดี อีกทั้งใบข้าวที่ตัดแล้ว ยังนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย