เที่ยวชมวัฒนธรรมชาวไต หรือไทยใหญ่ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 10 ก.ค. 2560 เวลา 01:53 น.

Views

พาไปสัมผัสวัฒนธรรมของชาวไต หรือไทยใหญ่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับการแสดงศิลปวัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่นชาวไต ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเส้นโก้ ถั่วเนาซา ต๋ำจิ้น และเมนูอาหารยอดนิยมอื่นๆ ที่รวบรวมไว้ภายในกาดไต หรือตลาดไทยใหญ่ อำเภอแม่ลา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเลือกกินอาหาร พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ ที่หาชมยาก