นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอนนักเรียนชาวเขา

วันที่ 10 ก.ค. 2560 เวลา 01:53 น.

Views

พืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรบนพื้นที่ 20 ไร่ ภายในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของครูสาว เกษร แสงท้าว ครูวิชาการเกษตร ที่สอนให้เด็กนักเรียนชาวเขา ลงมือปฏิบัติการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปช่วยพ่อ-แม่ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนภูมิใจในอาชีพเกษตรกร