กรมการข้าว แนะปลูกข้าววิธีเปียกผสมแห้ง จ.นครสวรรค์

วันที่ 10 ก.ค. 2560 เวลา 01:53 น.

Views

แปลงสาธิตการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกผสมแห้ง เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทางกรมการข้าวได้นำมาแนะนำให้ชาวนาอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยได้เรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปลูกข้าวในนาของตนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ สามารถใช้วิธีการปลูกแบบเปียกผสมแห้ง นั่นก็คือการใช้น้ำน้อย ช่วยลดต้นทุนการผลิต แต่เมล็ดข้าวยังมีคุณภาพเหมือนเดิม อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยยกระดับรายได้ให้ชาวนาจังหวัดสุโขทัย