คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 06:44 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง กกท.ทำข้อตกลงจ้างกรมทางหลวงให้ก่อสร้าง โดยมอบให้ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2558 ค่าจ้างกว่า 168 ล้านบาท พ้นกำหนดส่งมอบงานวันที่ 30 กันยายน 2558 มาแล้ว เหตุใดก่อสร้างไม่เสร็จ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม