7 วัน 7 อย่าง : ให้ล้างหน้าด้วยน้ำมัน

วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 17:54 น.

Views

เรื่องต่อไป เป็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสบนสื่อออนไลน์ ที่เถ้าแก่บังคับให้ลูกน้องล้างหน้า และบ้วนปากด้วยน้ำมัน เรื่องมันเป็นมาอย่างไร ไปติดตามได้ใน 7 วัน 7 อย่าง

Tag : 7 วัน 7 อย่าง ล้างหน้าด้วยน้ำมัน บ้วนปากด้วยน้ำมัน 7 วัน 7 อย่าง