สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 20:18 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ อำเภอเมือง, โรงเรียนบ้านดงใหญ่ และศูนย์ฯพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม รวมถึงโรงเรียนบ้านโคกยาว อำเภอนาดูน รวม 426 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ อำเภอเมือง และหอประชุมโรงเรียนบ้านดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ด้วยทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเด็กในระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

โอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองโรงเรียนต่างๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการที่ดี ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนพระราชทาน