หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 20:19 น.

Views

เวลา 10.00 น. ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด มหาชน เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดต่างๆ ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในวันนี้ พระภาวนาวรคุณ สุวิทย์ นิวฑฺฒโน วัดภาวนาภิรตาราม แสดงพระธรรมเทศนาใน "กิตติกถา" มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหวนรำลึกถึงอุปการคุณของผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ซึ่งการระลึกถึงกันนั้น ควรระลึกถึงกันโดย 4 ฐานะ คือ ระลึกถึงคน ระลึกถึงคำ ระลึกถึงการกระทำ และระลึกถึงผลงาน รวมถึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร พระบรมราโชวาท และการทรงครองทศพิศราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ก่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรไทยสืบมา โดยมีหน่วยงานร่วมบำเพ็ญกุศล อาทิ บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำกัด, บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด และศิษย์วัดเขาใหญ่และประชาชนชาวครบุรี

เวลา 14.30 น. มีคณะบุคคลและหน่วยงาน ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ อาทิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กซิมอินเตอร์ คอนติเนนตอล, บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด และศูนย์ปฏิบัติธรรมเสริมรังสี โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาและสดับปกรณ์

เวลา 17.00 น. มีหน่วยงาน อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก, ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย, เทศบาลตำบลพระแท่น ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

เวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรม มีหน่วยงานร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ อาทิ วิทยาลัยนครราชสีมา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              

ขณะที่ ประชาชนจำนวนมากจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดชุมพร, ตรัง, ยะลา, กาญจนบุรี, แพร่, ตาก, อุดรธานี, กำแพงเพชร, ชัยนาท, สมุทรปราการ และบุรีรัมย์ พร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวก ซึ่งประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ จะได้รับอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มพระราชทานของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำไปแจกประชาชน โดยวานนี้ มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ทั้งสิ้น 20,349 คน

Tag : บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ กราบถวายบังคมพระบรมศพ กราบพระบรมศพ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช