โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ

วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 20:21 น.

Views

วันนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคเบื้องต้น การทดสอบสมรรถภาพ รวมถึงทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูอาการปวดในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกให้กับประชาชน เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คอยให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนที่ไปรับบริการจะได้รับกล่องยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หน่วยแพทย์พระราชทาน