นายกรัฐมนตรีตรวจความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาศ

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

เย็นวานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ รวมถึงงานประติมากรรม จิตรกรรมประดับพระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม ทิม ศาลาลูกขุน ทับเกษตร 

ซึ่งการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 60 และจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดวันที่ 30 กันยายน จากนั้นคณะกรรมการอำนวยการฯ เตรียมกราบบังคมทูล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธียกนพปฎล มหาเศวตฉัตร    

โดยนายกรัฐมนตรี รู้สึกภาคภูมิใจร่วมกับคนไทยทั้งประเทศ ที่เห็นความร่วมมือร่วมใจและเห็นความยิ่งใหญ่ของการก่อสร้างครั้งนี้

ขณะที่ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ แถลงจัดนิทรรศการ "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" ระหว่าง 27 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม ที่สนามกีฬากองทัพอากาศธูปะเตมีย์ เป็นการจัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กว่า 4,000 โครงการ รวมถึงโครงการที่กองทัพอากาศ น้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ภายในงานยังมีการอบรมเคล็ดลับหลักสูตรการใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชามาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดความยั่งยืน