สมเด็จพระสังฆราช ตรัสฝากนายกฯ ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 11:33 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. พร้อม นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และ นายออมสิน ชีวพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยที่ สมเด็จพระสังฆราช ทรงชื่นชมนายกฯ ที่ยังระลึกถึงประเพณีของไทย ในการถวายเครื่องสักการะพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา พร้อมฝากข้อคิดให้ระลึกถึงความซื่อสัตย์ เพราะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน ไว้ยึดถือและปฏิบัติต่อไป

จากนั้น ในเวลาประมาณ 9 นาฬิกา  นายกรัฐมนตรี และ คณะ ได้เข้าถวายเครื่องสักการะ  แด่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ศาลาไทย วัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โอกาสนี้ สมเด็จพระวันรัต กล่าวให้พรและสนทนาธรรมแก่นายกรัฐมนตรี โดยขอให้สุขภาพแข็งแรง และ มีอายุยืนโดยการสนทนาธรรม เป็นเวลาประมาณ 15 นาที กับ สมเด็จพระวันรัต  เป็นเรื่องการศึกษา ที่บางส่วนอาจยังติดขัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งรัฐบาล มีนโยบายในการสนับสนุนอยู่แล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านวัดโรงเรียน หรือ บวร ที่เป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย

Tag : นายกรัฐมนตรี สมเด็จพระสังฆราช วันเข้าพรรษา