เรียก ตม.ทั่วประเทศ กำชับห้ามเรียกรับเงินในทางทุจริต

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

พลตำรวจโทณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรียกผู้บริหารและหัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ประชุมเพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดมาตรการตามนโยบายแรงงานต่างด้าวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

พลตำรวจโทณัฐธร เปิดเผยว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานที่เดินทางกลับประเทศ เพื่อทำเอกสารให้ถูกต้อง เพื่อกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย พร้อมกับเน้นย้ำห้ามเรียกรับประโยชน์ในทางทุจริต หรือเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่กฎหมายกำหนดโดยเด็ดขาด หากพบมีประพฤตินอกเหนือข้อกำหนด จะสั่งย้ายออกนอกพื้นที่พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทั้งทางวินัยและทางอาญา ยืนยันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่มีนโยบายการตั้งด่านตามเส้นทางแน่นอน

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลังการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายแรงงานไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 แรงงานต่างด้าวในไทยจะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถอยู่ในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลา 10 ปี

Tag : ตรวจคนเข้าเมือง เรียกรับเงิน