สปก.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โชว์ผลงานการทำกินบนที่ดินพระราชทาน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลาง ด้วยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ มาปรับใช้
       
นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บอกว่า การปฏิรูปที่ดิน บนที่ดินพระราชทาน 44,369 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา ดำเนินการโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก. ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรเข้าทำกินในพื้นที่ 3,308 คน ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก นครปฐม และฉะเชิงเทรา สามารถเพิ่มผลผลิต และมีรายได้เลี้ยงชีพ บนความพอเพียง

ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น เกิดจากการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ และแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้แรงงาน ส่งผลให้มีรายได้เลี้ยงชีพได้อย่างพอเพียง

สำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จะหมุนเวียนจัดขึ้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ไปจนถึง 9 สิงหาคมนี้ โดยจะหมุนเวียนผลผลิตมาจัดแสดงให้ชมกันอย่างใกล้ชิด