กฟน.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ซื้ออุปกรณ์อ้างประหยัดไฟฟ้าทางออนไลน์

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

นายวิชชา ชาครพิพัฒน์ ผอ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. นำอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ที่จำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ อ้างคุณสมบัติ สามารถประหยัดไฟได้ถึง 50% โดยยอมรับว่า แม้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าจะมีอยู่จริง แต่ปกติจะใช้ในภาคอุตสาหกรรม ที่ถูกเรียกเก็บค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า หรือ power factor เท่านั้น เช่น กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ หรือกิจการเฉพาะอย่าง ดังนั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป แทบจะไม่ได้รับประโยชน์จากการติดตั้งเครื่องประหยัดไฟฟ้า ที่สำคัญมีประชาชนหลายรายหลงสั่งซื้อมาใช้ และพบว่าไม่สามารถประหยัดไฟฟ้าได้จริง และไม่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ขายได้ กระทั่งมีการแจ้งเตือนในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อ

ทั้งนี้ กฟน.พบว่าอุปกรณ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและสื่อออนไลน์ มี 3 ลักษณะ คือ 1.เป็นกล่อง หรือตู้ที่มีสายไฟ สำหรับเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ส่วนใหญ่ภายในเป็นเพียงตัวเก็บประจุ และประเภทที่ภายในไม่มีส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้า มีเพียงวัสดุสำหรับถ่วงน้ำหนักบรรจุไว้เท่านั้น 2.เป็นอุปกรณ์สำหรับเสียบเต้ารับไฟฟ้าโดยตรง และ 3.เป็นบัตรสำหรับติด หรือแปะกับตู้จ่ายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

โดยการไฟฟ้านครหลวง แนะนำวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะเวลาต้องการใช้งาน และปรับตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม อาทิ เครื่องปรับอากาศ ควรตั้งอุณหภูมิไม่ควรต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส หรือเปลี่ยนใช้เครื่องปรับอากาศชนิด Inverter หรือหลอดไฟฟ้า LED รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน

Tag : อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ไฟฟ้า