นายกรัฐมนตรี เฝ้าสมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายเครื่องสักการะ

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พร้อม นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560  

โดยสมเด็จพระสังฆราชตรัสกับนายกรัฐมนตรี ตอนหนึ่งว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นายกรัฐมนตรี มุ่งหวังและปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบธรรม เพื่อชาติบ้านเมือง ขอให้สิ่งนั้นจงประสบความสำเร็จ

ขณะที่นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระสังฆราช ชื่นชมที่ระลึกถึงประเพณีของไทยในการถวายเครื่องสักการะพระสงฆ์ พร้อมฝากข้อคิดให้ระลึกถึงความซื่อสัตย์ ยึดถือและปฏิบัติต่อไป 
 
จากนั้นนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เข้าถวายเครื่องสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารฯ ที่ศาลาไทย วัดบวรนิเวศวิหารฯ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เช่นกัน โอกาสนี้ สมเด็จพระวันรัตกล่าวให้พรและสนทนาธรรมแก่นายกรัฐมนตรี โดยให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืน

Tag : นายกรัฐมนตรี สมเด็จพระสังฆราช ถวายเครื่องสักการะ