คกก.ปฏิรูปตำรวจ ถกโครงสร้าง แต่งตั้งโยกย้าย

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 14:59 น.

Views

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฎิรูปตำรวจ  นายสมคิด เลิศไพฑูรย์  โฆษกคณะกรรมการ สรุปผลการประชุม ว่า  วันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขา ได้อธิบาย ถึงโครงสร้างการบริหาร และ แนวทางการแต่งตั้งโยกย้าย พร้อมเสนอแนะแนวทางการปฏิรูป พบว่า ตำรวจมีโครงสร้างอัตราตำแหน่งทั้งหมด ประมาณ 300,000 ตำแหน่ง แต่ปัจจุบันพบว่า มีบรรจุจริง ประมาณ 220,000 ตำแหน่งเท่านั้น ทำให้ยังขาดบุคคลากรอีกกว่า 80,000 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่ เป็นตำรวจตระเวนชายแดน อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้มีผู้อภิปราย ว่า องค์กรตำรวจนั้นได้งบประมาณน้อยไม่มีสัมพันธ์กับอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ จึงทำให้งบประมาณในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเงินค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน รวมไปถึงค่าอาวุธปืนเป็นต้น สำหรับการหารือในวันนี้ เป็นเพียงการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ยังไม่ได้ข้อยุติแต่อย่างใด

ที่ประชุมยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาทั้งห้าชุด โดยลงรายละเอียดบุคคลของแต่ละชุดเป็นที่เรียบร้อย สามารถเริ่มปฏิบัติงานปฏิรูปในแต่ละสาขาได้ทันที ซึ่ตั้งเป้าจะให้สำเร็จในทุกด้านตามที่รัฐธรรมนูฐกำหนดไว้ โดยประมาณเดือนสิงหาคม จะเริ่มเห็นรูปร่าง โดยเฉพาะในประเด็น หลักการในการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ทันการแต่งตั้งโยกย้ายในปีหน้า

คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจจะประชุมครั้งต่อไป วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 14:00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Tag : คกก.ปฎิรูปตำรวจ สมคิด แนวทางแต่งตั้งโยกย้าย