รัฐบาลเตรียมจัดทำเพลงชาติไทย ปรับทำนองและดนตรี ใหม่หมด

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 15:33 น.

Views

นาย ออมสินชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเพลงชาติไทย นัดแรก เพื่อพิจารณา จัดทำเพลงชาติไทย ภายหลังจาก คณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ที่มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีมติ ให้มีการจัดกิจกรรม ฉลองครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560  และ ให้การพิจารณาการจัดทำพลงชาติไทย

โดย เบื้องต้นที่ประชุม ให้คงคำร้องไว้ ส่วนทำนอง และเสียงดนตรี จะพิจารณาให้เสียงมีพลังหนักแน่น โดยจะเปลี่ยนตัวผู้ร้องเพลงชาติไทย มาเป็นคณะนักร้อง 6 คน ประกอบด้วย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ นายสุรชัย วงษ์บัวขาว นายสุวีระ บุญรอด นายพีระพัฒน์ เถรว่อง นายจิรากร สมพิทักษ์ และ นายนัด  ศักดาทร รวมทั้งจะมีการเปลี่ยนวิดีทัศน์ประกอบเพลงให้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสม กับ ยุคสมัย

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม เห็นว่าควรมีนักร้องผู้หญิงร่วมอยู่ใน เพลงชาติไทยด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กรณีแบ่งแยกเพศ  ดังนั้น  นายออมสิน จึงสั่งว่า  นอกจากการทำเวอร์ชั่นเพลงชาติไทย ที่ร้องเฉพาะนักร้องชาย 6 คนแล้ว  ให้ทำเพิ่มอีกเวอร์ชั่น โดยใช้นักร้องหญิงร่วมด้วย โดยจะเสนอ ต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการชุดใหญ่ เพื่อพิจารณา และ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับ เพลงชาติไทย ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 7 โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2482 หลังรัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อ จาก สยาม มาเป็น ประเทศไทย

Tag : เพลงชาติไทย คณะอนุกรรมการจัดทำเพลงชาติไทย