ถึงเวลาชาวสวนยางปรับตัวกรีดยางตอนกลางวัน

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 16:45 น.

Views

ฤดูฝนที่จังหวัดบึงกาฬ    ฝนที่ตกลงมาในตอนกลางคืนกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราทำให้เกษตรกรออกกรีดยางขายไม่ได้ชาวสวนยางต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการกรีตยางพาราจากที่เคยกรีดตอนกลางคืนมาเป็นกรีดยางตอนกลางวันแทน

ชาวบ้านระบุว่า ฤดูฝนในระยะนี้มักจะมีฝนตกลงมาเวลากลางคืนโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนยันเช้ามืดของทุกวันและยังเป็นช่วงเวลาเดียวที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดบึงกาฬออกกรีดยาง เมื่อมาเจอกับปัญหาฝนตกกลางคืนทำให้ชาวสวนยางกรีดยางพาราไม่ได้จึงเปลี่ยนพฤติกรรมจากการกรีดยางตอนกลางคืนมาเป็นตอนกลางวัน โดยจะเลือกกรีดยางตอน 4-6 โมงเย็นที่อากาศเริ่มเย็นลง แต่ต้นยางก็ให้ผลผลิตที่น้อยกว่าตอนกลางคืน แต่ถ้าไม่กรีดก็จะไม่มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว และประกอบกับที่ช่วงนี้ราคายางก้อนถ้วยหรือที่ชาวบ้านเรียกขี้ยางก็มีราคาเพียงกิโลกรัมละ 20-23 บาท เท่านั้น

Tag : กรีดยาง ชาวสวน กัดฟันสู้ บึงกาฬ