รัฐบาล เผยเตรียมพิจารณาจัดทำเพลงชาติไทยให้เข้ากับยุคสมัย

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

     
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเพลงชาติไทยนัดแรก เพื่อพิจารณาจัดทำเพลงชาติไทย ภายหลังคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปีของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย มีมติให้จัดกิจกรรม ฉลองครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 และให้การพิจารณาการจัดทำเพลงชาติไทย 

เบื้องต้นให้คงคำร้องไว้ ส่วนทำนองและดนตรีจะพิจารณาให้เสียงมีพลังหนักแน่น โดยเปลี่ยนตัวผู้ร้องเพลงชาติไทยมาเป็นคณะนักร้อง 6 คน ประกอบด้วย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ นายสุรชัย วงษ์บัวขาว นายสุวีระ บุญรอด นายพีระพัฒน์ เถรว่อง นายจิรากร สมพิทักษ์ และนายณัฐ ศักดาทร รวมทั้งจะเปลี่ยนวิดีทัศน์ประกอบเพลงเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย

อย่างไรก็ตามที่ประชุม เห็นควรให้มีเสียงนักร้องหญิงร่วมอยู่ในเพลงชาติไทยด้วย เพื่อความเหมาะสม นายออมสินจึงให้จัดทำเวอร์ชั่นเพลงชาติไทย ที่ร้องเฉพาะนักร้องชาย 6 คน และเพิ่มเวอร์ชั่นที่มีนักร้องหญิงร่วมด้วย เสนอ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการชุดใหญ่ พิจารณาและ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

โดยเพลงชาติไทย ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 7 หลังการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทย เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2482 และยังคงใช้เนื้อร้องฉบับนี้จนถึงปัจจุบัน

Tag : ทำเพลงชาติไทย ทำเพลงชาติไทยใหม่ ทำเพลงชาติไทยยุคใหม่