คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ตั้งเป้าธันวาคมนี้ มีกรอบแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ครั้งที่ 2 โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อธิบายโครงสร้างการบริหาร และแนวทางขั้นตอนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ เบื้องต้นพบว่าตำรวจมีโครงสร้างอัตราตำแหน่งทั้งหมด 300,000 ตำแหน่ง แต่บรรจุจริง 220,000 ตำแหน่ง ขาดบุคลากรอีกกว่า 80,000 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นตำรวจตระเวนชายแดน อีกทั้งยังได้รับงบประมาณน้อย ไม่สอดคล้องกับภารกิจ  

พร้อมกันนี้ยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด เพื่อให้เริ่มปฏิบัติงานปฏิรูปในแต่ละสาขาได้ทันที โดยการปฏิรูปในประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจจะเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้  

ที่ประชุมยังให้อนุกรรมการรับฟังความเห็นลงพื้นที่รับฟังความเห็นของประชาชนทันที รวมถึงเปิดช่องทางผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟชบุ๊กและไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก และเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด

Tag : แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ