หน่วยงานต่างๆ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 10.30 น. มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพฯ อาทิ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

เวลา 14.30 น. มีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาและสดับปกรณ์ มีหน่วยงานร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ อาทิ บริษัท อุทัยธานี โฮมโปรดักส์ จำกัด, และบริษัท เอส ซี อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เวลา 17.00 น. มีเจ้าภาพ อาทิ บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรมนมไทยจำกัด, บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด, และบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด มหาชน ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

เวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จำนวน 8 รูป มีหน่วยงานร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ อาทิ บริษัท คลองตัน แลนด์ จำกัด, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด, และกลุ่มบริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด

ขณะที่ตลอดทั้งวัน มีประชาชนจำนวนมากจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ อาทิ เพชรบูรณ์, กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ พร้อมใจเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะการเสียสละความสุขสบายส่วนพระองค์ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร โดยประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ จะได้รับภาพพระราชทาน รวมถึงอาหาร ขนม และน้ำดื่มพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังมีหน่วยงานผู้มีจิตศรัทธานำผลไม้ไปร่วมแจกให้กับประชาชน ตลอดจน มีจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวก เช่น บริการเข็นรถเข็น แจกจ่ายน้ำดื่ม และแนะนำเส้นทาง สำหรับวานนี้ มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ 22,860 คน

Tag : บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ กราบถวายบังคมพระบรมศพ กราบพระบรมศพ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช