ประชาชนชุมชนสุโขทัย ซอยโซดา ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ทหารและข้าราชบริพารในพระองค์ ไปขุดลอกคลองจนทำให้ภูมิทัศน์ดูสะอาด และน่าอยู่ยิ่งขึ้น

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2560 โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยราชการ และประชาชนจิตอาสา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่รอบพระราชวังดุสิต โดยได้ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน ในชุมชนซอยโซดา ถนนสุโขทัย เนื่องจากในคลองมีขยะเน่าเสีย และน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และยุง รวมทั้งเป็นเหตุให้การระบายน้ำไม่สะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝนโดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณหน้าวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และบริเวณริมเขื่อนคลองสามเสน เพื่อแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สนองพระราชประสงค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หลังดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้ภูมิทัศน์ในชุมชน และวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น้ำในคลองลางเงินสะอาดขึ้นไหลลงคลองสามเสนได้สะดวก ไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนเดิม และไหลจากคลองสามเสนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็ว ยุงไม่สามารถวางไข่ขยายพันธุ์ได้ มีปลาอาศัยอยู่ในคลองมากขึ้น ประชาชนมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายอยู่ริมคลองดีขึ้น โดยเฉพาะร้านอาหารมีผู้ไปใช้บริการมากขึ้น ชาวชุมชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความช่วยเหลือ และทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และบอกว่าจะร่วมกันดูแลรักษาคลองให้สะอาดอยู่เสมอ จะไม่ทิ้งขยะลงในคลอง รวมทั้งจะช่วยกันดูแลชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Tag : โครงการจิตอาสา ประชาชนชุมชนสุโขทัย