เตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ระวังน้ำเพิ่มสูง

วันที่ 15 ก.ค. 2560 เวลา 10:13 น.

Views

วันนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ประมาณ 1,299 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้เขื่อนเจ้าพระยา ต้องระบายน้ำออกท้ายเขื่อนที่ 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อน ที่ อ.สรรพยา น้ำสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ 53 เซนติเมตร ไปอยู่ที่ระดับ 12.83 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 3.51 เมตร ส่วนน้ำที่ผันเข้าระบบชลประทานเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก มีปริมาณรวมกัน 213 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 18 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่ อ.เมืองชัยนาท น้ำลดลง 7 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 16.68 เมตร

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีระดับน้ำสูงขึ้น ขยายวงกว้างไปในเขตพื้นที่ อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางบาล  ที่มีระดับน้ำท้นตลิ่ง 30-50 เซนติเมตร บางจุดสูงกว่า 1 เมตร พื้นที่คลองบางบาล น้ำเอ่อท้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่หมู่ 1 และ หมู่ 2 ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ ขณะที่แม่น้ำน้อยก็ท้นตลิ่ง ขยายวงกว้างไหลเข้าท่วมโรงเรียนวัดบางกระทิง เขมสุทธิวิทยาคาร ต.หัวเวียง อ.เสนา บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใน ต.หัวเวียง ต.บ้านกระทุ่ม ต.บ้านโพธิ์ ต.บ้านแพน ถูกน้ำท่วมกว่า 100 หลังคาเรือน บางจุดน้ำไหลข้ามถนนลงทุ่งนาแล้ว

Tag : เขื่อนเจ้าพระยา ระดับน้ำท้ายเขื่อน