รัฐบาลพิจารณาจัดทำเพลงชาติไทยใหม่ ในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย

วันที่ 15 ก.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเพลงชาติไทย นัดแรก เพื่อพิจารณาจัดทำเพลงชาติไทย ภายหลังคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย มีมติให้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 และให้มีการพิจารณาจัดทำเพลงชาติไทยขึ้นใหม่

เบื้องต้น ให้คงคำร้องไว้ ส่วนทำนองและดนตรีจะพิจารณาให้เสียงมีพลังหนักแน่น โดยเปลี่ยนตัวผู้ร้องเพลงชาติไทยมาเป็นคณะนักร้อง 6 คน ประกอบด้วย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ, นายสุรชัย วงษ์บัวขาว, นายสุวีระ บุญรอด, นายพีระพัฒน์ เถรว่อง, นายจิรากร สมพิทักษ์ และ นายณัฐ ศักดาทร รวมทั้งจะเปลี่ยนวีดิทัศน์ประกอบเพลง เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นควรให้มีเสียงนักร้องหญิงร่วมอยู่ในเพลงชาติไทยด้วย เพื่อความเหมาะสม นายออมสินจึงให้จัดทำเวอร์ชั่นเพลงชาติไทย ที่ร้องเฉพาะนักร้องชาย 6 คน และเพิ่มเวอร์ชั่นที่มีนักร้องหญิงร่วมด้วย เสนอ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการชุดใหญ่ พิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป                      

โดยเพลงชาติไทย ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 7 หลังการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทย  เริ่มใช้มาตั้งแต่ 10 ธันวาคม 2482 และยังคงใช้เนื้อร้องฉบับนี้จนถึงปัจจุบัน