พบ 6 เดือนแรก ยอดใช้น้ำมันเพิ่ม ยอดใช้ก๊าซลดลง

วันที่ 15 ก.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

กรมธุรกิจพลังงาน รายงานสถานการณ์การใช้น้ำมันในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ว่า มีการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 6 เดือนแรกของปีที่แล้ว 4.3 % โดยมีการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้น ยกเว้นน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 91 ที่การใช้ลดลง

โดยการใช้แก๊สโซฮอล์ E 85 เพิ่มขึ้นมากที่สุด ถึง 22.6 % เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่ สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E 85 ได้ ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นถึง 11.2 % หลังราคาปรับใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอล์ 91 ส่วนการใช้แก๊สโซฮอล์ E 20 เพิ่มขึ้น 7.8 %

สำหรับการใช้น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 2.3 %, ส่วนการใช้ก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น 2.3 % ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากการขนส่ง เพราะภาคการขนส่งใช้ก๊าซ LPG ลดลงถึง 9.5 % ขณะที่การใช้ก๊าซ NGV ลดลงถึง 14 % เพราะราคาน้ำมันถูกลง ทำให้ประชาชนและรถบรรทุกสินค้าหันไปใช้น้ำมันแทนก๊าซ ส่งผลให้ปั๊มก๊าซ NGV ทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนแนวโน้มการใช้น้ำมันในช่วง 6 เดือนหลังของปีนี้ คาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และคาดว่ายอดการใช้น้ำมันปีนี้จะเพิ่มขึ้น 3 %