อากาศแปรปรวนปลาน็อกน้ำตาย จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 15 ก.ค. 2560 เวลา 11:37 น.

Views

อากาศแปรปรวนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงกลางวันอากาศร้อน แดดจัด กลางคืนฝนตกหนัก ทำให้ปลาในกระชังที่เลี้ยงตามลำน้ำชี น็อกน้ำตายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรรีบตักปลาที่ตายออกไปทิ้ง หรือนำไปทำปลาร้า และพยายามปรับการให้อาหาร และดูแลไม่ให้ปลาตายเพิ่มขึ้น