ตลาดน้ำวัดนังคัลจันตรีผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองปทุม

วันที่ 15 ก.ค. 2560 เวลา 16:24 น.

Views

นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา เปิดตลาดแห่งใหม่ ตลาดริมน้ำวัดนังคัลจันตรี เพื่อเปิดพื้นที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าให้กับชุมชน และผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี

นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา กล่าวว่า ตลาดริมน้ำวัดนังคัลจันตรีเป็นตลาดเก่าโบราณ ในอดีตเจริญมากเป็นแหล่งซื้อของจับจ่ายสินค้าทางเรือเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและเข้ามาเที่ยว และเป็นศูนย์รวมตลาดแบบผสมผสานระหว่างประชาชนในชุมชน พ่อค้า เอกชนและส่วนราชการ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้า ประกอบด้วยตลาด 4 โซน คือ ตลาดนัดชนบท ชายคลองหกวาริมน้ำวัดนังคัลจันตรี ตลาดเก่า 100 ปีวิถีชุมชน เป็นตลาดเก่าเรือนไม้ห้องแถวโบราณ ตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และตลาดเปิดท้ายคลองถม บริเวณถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอลำลูกกาถึงธนาคารออมสินเก่า มีสินค้ามือสองหลากหลายให้ผู้คนได้เลือกซื้อหา

นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา กล่าวอีกว่า เทศบาลตำบลลำลูกกา ได้จัดงานโครงการตลาดต้องชมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ ผลิตสินค้าโอทอป ตลอดจนประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภค ซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้พิจารณาและคัดเลือกให้ตลาดริมน้ำลำลูกกาหรือเรียกกันว่าตลาดริมน้ำวัดนังคัลจันตรี เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดปทุมธานี โดยแห่งแรกคือ ตลาดริมน้ำวัดโบสถ์ อำเภอสามโคก เนื่องด้วยตลาดดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และสามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีได้.

Tag : ตลาดน้ำ แห่งใหม่ ปทุมธานี ชุมชน เที่ยว เมืองไทยออนไลน์