เดินหน้าประเทศไทย : THEOS 2 ไม่ใช่แค่ดาวเทียม

วันที่ 15 ก.ค. 2560 เวลา 18:19 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : THEOS 2 ไม่ใช่แค่ดาวเทียม

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
พิธีกร : บัวบูชา ปุณณนันท์, ณิชารีย์ พัดทอง
แขกรับเชิญ : กานดาศรี ลิมปาคม ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร, ธัชชัย แสนเสนา หน.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย GIST, ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.GISTDA

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 15 กค 60 THEOS 2 ไม่ใช่แค่ดาวเทียม บัวบูชา ปุณณนันท์ ณิชารีย์ พัดทอง กานดาศรี ลิมปาคม ธัชชัย แสนเสนา ดร อานนท์ สนิทวงศ์