หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วันที่ 15 ก.ค. 2560 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 10.30 น. วันนี้ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดเขตต์ นาคะเสถียร เป็นประธานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประเคนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ โดยมีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลา 14.30 น. มีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา และสดับปกรณ์ มีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพ อาทิ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา,สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อีสาน

เวลา 17.00 น. มีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ อาทิ มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุ-ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์, สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา และสดับปกรณ์ถวายพระบรมศพ

และเวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยมีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพ อาทิ สมาคมศิษย์เก่าสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, สมาคมตำรวจโรงงาน, สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมภูมิสถาปนิก ประเทศไทย

โดยตลอดวันนี้ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง มีประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ อาทิ จังหวัดสุรินทร์, ตรัง, นครราชสีมา และนครปฐม นอกจากนี้ คณะอาจารย์พร้อมนักศึกษาแพทย์ ทหาร จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดโครงการพี่ใหญ่ โดยนำนักเรียนและครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รวม 248 คน ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ ซึ่งประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับวานนี้ มีผู้ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ 28,763 คน และเงินที่ประชาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล 1,777,508 บาท

Tag : บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบถวายบังคมพระบรมศพ