กอ.รมน.เปิดพื้นที่รับประชาชนฟังชี้แจงร่างสัญญาประชาคม 4 กองทัพภาค

วันที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

พันเอกพีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า การเปิดเวทีสาธารณะ ชี้แจงร่างสัญญาประชาคมในวันจันทร์นี้ ถือเป็นวันแรกได้จัดพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 รองรับประชาชนกลุ่มต่างๆ 400 คน ใน 26 จังหวัดภาคกลาง และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีพรรคการเมือง 70 พรรค 2 กลุ่มการเมือง ที่เคยแสดงความเห็น จะเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงร่างสัญญาประชาคมจาก คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อความสามัคคีปรองดอง หลังจากนั้น จะทยอยชี้แจงในภูมิภาคต่างๆ เรียงกันไปคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด, ภาคเหนือ 17 จังหวัด และภาคใต้ 14 จังหวัด

โดย กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้เตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อชี้แจงจนครบในทุกพื้นที่ จะนำมาพัฒนาร่างสัญญาประชาคมให้มีความสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป

"ร่างสัญญาประชาคม" ฉบับนี้เป็นการรับฟังและบูรณาการความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์- 8พฤษภาคม ร่วมกับการทบทวนการศึกษาวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อแจงให้เห็นถึงขั้นตอน วิธีการจัดทำเนื้อหาสาระ ที่มีความสำคัญที่รัฐบาลและหน่วยงานจะได้นำไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

Tag : ร่างสัญญาประชาคม