คณะลูกเสือชาวบ้าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา

วันที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 20:07 น.

Views

ที่ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี คณะลูกเสือชาวบ้านจากทั่วประเทศจำนวน 5,166 คน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาคุณ ที่ทรงมีต่อราษฎร และลูกเสือชาวบ้าน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เมื่อปี 2515 รวมทั้ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงประจำรุ่นให้กับลูกเสือชาวบ้าน ตั้งแต่ปี 2514 รวม 20,531 รุ่น

Tag : คณะลูกเสือชาวบ้าน ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะลูกเสือชาวบ้านถวายพระพร