สถานศึกษา มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 20:05 น.

Views

เวลา 10.30 น. วันนี้ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นายปรีชา รัตน์ศิริจันทร์ ในนามโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฎ เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และโรงเรียนในเครือ,โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม,โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี และโรงเรียนเอกดรุณา

เวลา 14.30 น. มียุวสมาคมแห่งประเทศไทย หาดใหญ่,มูลนิธิสถาบันพัฒนาผู้นำคนตาบอด,สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดในกรุงเทพมหานคร จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช สวดมาติกา และสดับปกรณ์

เวลา 17.00 น. มีเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลสวดมาติกาถวายพระบรมศพฯ อาทิ มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เวลา 19.00 น. มีเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ อาทิ ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีรุ่นที่ 8, สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย รวมทั้ง สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ตลอดทั้งวัน มีประชาชนจำนวนมาก ใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ และประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านโครงการตามพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งทุกคนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ จะได้รับภาพพระราชทาน พร้อมทั้ง อาหารและน้ำดื่มพระราชทานโดยวานนี้ มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ จำนวน 33,783 คน

Tag : บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบถวายบังคมพระบรมศพ