พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ ดังนี้

วันที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 19.20 น. วานนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส ในการสวดพระอภิธรรมศพท่านหญิงรังษีนภดล ยุคล ซึ่งสิ้นชีพิตักษัยด้วยอาการหทัยวาย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สิริชันษา 79 ปี

ท่านหญิงรังษีนภดล ยุคล หรือเดิมคือ หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล เป็นพระธิดาองค์เล็กของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับหม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล ประสูติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2480 ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินี จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วไปศึกษาต่อที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวัยเยาว์โปรดที่จะตามเสด็จพระบิดาไปศึกษาสภาพธรรมชาติ ด้วยทรงสนพระทัยศึกษาพันธุ์ไม้ และความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า จนทรงเชี่ยวชาญสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่ร่วมงาน และผู้ใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี โดยทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดลยุคล ซึ่งเป็นมูลนิธิอนุรักษ์ช้างป่า กระทิง และสัตว์ป่าอื่น ๆ ด้านครอบครัว ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อสมรสกับหม่อมหลวงตวง สนิทวงศ์ และมีบุตร-ธิดา รวม 4 คน

เวลา 16.03 น. วันนี้ เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท ทรงร่วมบันทึกวีดิทัศน์อาศิรพาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีสมาคมแม่บ้าน 6 เหล่าทัพ ได้แก่ สมาคมภริยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย, สมาคมแม่บ้านทหารบก, สมาคมภริยาทหารเรือ, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมบันทึกวีดิทัศน์อาศิรพาทถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย โดยจะออกอากาศในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระกรณียกิจ พระอภิธรรมศพท่านหญิงรังษีนภดล ยุคล บันทึกวีดีทัศน์