ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 17 และ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

วันที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 20:02 น.

Views

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 17 ถึง 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำนักเรียนนายร้อย และข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงนิวเดลี และเมืองอัครา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเดลี อนุสรณ์-สถานคานธี สมฤติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี ประตูชัยอินเดีย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์สุขานานาชาติสุลัภ ทัช มาฮาลป้อมปราการอัครา และสุสานอิติมาด์ อุดเดาละห์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ พีจี 1 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคมพุทธศักราช 2560 เวลา 05.30 น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ พีจี 1 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 23.30 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

Tag : ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินเดีย