สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงกระจ่างศรี กีรติบุตร และนางชิดชนินทร ชอุ่ม ไชยเสวี

วันที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 17.10 น. วันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงกระจ่างศรี กีรติบุตร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 สิริอายุได้ 91 ปี

ท่านผู้หญิงกระจ่างศรี กีรติบุตร เกิดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2463 เป็นบุตรีของหลวงชิดชนินทร กับนางชิดชนินทร ชอุ่ม ไชยเสวี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซ็นต์โยเซฟคอนแวนต์ แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเกิดสงครามโลก จึงเดินทางกลับประเทศไทย และได้สมรสกับ พลตำรวจโทประจวบ กีรติบุตร มีบุตร-ธิดา รวม 4 คน หนึ่งในนั้น คือ ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์ โดยท่านผู้หญิงกระจ่างศรี ได้ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ดูแลต้อนรับแขกต่างประเทศตลอดสมัยรัฐบาล จอมพลสฤษฏ์ ธนะรัชต์ และยังได้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ ประธานอาสาสมัครสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานร้านจิตรลดาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สาขาพระบรมมหาราชวัง

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ นางชิดชนินทร ชอุ่ม ไชยเสวี ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2517 สิริอายุได้ 84 ปี

นางชิดชนินทร เป็นบุตรีของหลวงศรีทิพยภักดี กับนางฟู ศรีทิพยภักดีได้รับการศึกษาที่โรงเรียนแหม่มโค ทำให้ได้รับอิทธิพลด้านความรู้สึกนึกคิดแบบตะวันตกโดยเป็นผู้หญิงไทยยุคแรกๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สามารถขับรถยนต์เองได้ รวมทั้งเป็นผู้บุกเบิกการทำสัมปทานป่าใบลาน ซึ่งเป็นธุรกิจขายส่งใบลานของครอบครัว ที่มีผู้ขายปลีกมาซื้อไปทำผลิตภัณฑ์จากใบลานต่อไป ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ หลวงชิดชนินทร ชิด ไชยเสวี มีธิดา 1 คน คือ ท่านผู้หญิงกระจ่างศรีกีรติบุตร

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงกระจ่างศรี กีรติบุตร นางชิดชนินทร ชอุ่ม ไชยเสวี