กรมเจ้าท่าผ่อนผันโทษผู้มีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำริมแม่น้ำ ภายในวันที่ 1 ก.ย. นี้

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

หลังจากที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีคำสั่งการบรรเทาความเสียหายให้ประชาชนที่ปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ เพื่อลดผลกระทบ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยของประชาชน จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย

กรมเจ้าท่า ได้ประกาศมาตรการบรรเทาความเสียหาย โดยให้ผู้เป็นเจ้าของ หรือครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาต ก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มาแจ้งการเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำที่กรมเจ้าท่า ภายในวันที่ 1 กันยายนนี้ จะได้รับยกเว้นโทษอาญาและโทษปรับทางปกครอง จากนั้นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 180 วัน ส่วนผู้ที่เคยแจ้งก่อนมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไม่จำเป็นต้องแจ้งใหม่

ทั้งนี้ สิ่งล้ำลำแม่น้ำและปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 การขออนุญาตต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับใหม่ ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตต้องชำระค่าตอบแทนรายปีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงคมนาคม เช่น บ้านพักอาศัย ตารางเมตรละ 5 บาทต่อปี ส่วนกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ สำหรับประกอบอาชีพในภาคเกษตร ไม่เก็บค่าตอบแทนรายปี