กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวด้านอาหารริมทาง

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

จากกรณีที่มีสื่อออนไลน์ เว็บไซต์แทรเวลเลอร์ดอทคอม เขียนบทความว่าการจัดระเบียบทางเท้าในกรุงเทพฯ อาจส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอาหารริมทาง ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจ และย้ำว่าการจัดระเบียบทางเท้าและแผงลอยเป็นสิ่งจำเป็น ต้องให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย แต่ต้องรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วย

มาตรการเร่งด่วน จะหารือกับ กทม. กำหนดแนวทางสร้างความเข้าใจกับประชาชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างชาติ ถึงแนวนโยบายการจัดระเบียบของ กทม. เพื่อความปลอดภัยทั้งการสัญจรและการบริโภคอาหาร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสุดท้าย คือ ภาพลักษณ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน สำหรับมาตรการต่อไปจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมผู้ประกอบการในพื้นที่และภาคเอกชน หารือแนวทางการจัดกิจกรรม “Street Food” อย่างบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีขอบเขตพื้นที่และวิธีปฏิบัติ เน้นอาหารมีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย

การรักษาภาพลักษณ์เมืองสวรรค์แห่งอาหารริมทาง จะเน้นวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น เตรียมให้เยาวราช ถนนข้าวสาร และตลาดบางลำพู นำร่อง street food ดึงดูดนักท่องเที่ยว

Tag : อาหารริมทาง ร้านอาหารริมทาง