รายงานพิเศษ : ยึดคืนที่ดิน บึงกะโล่-อุตรดิตถ์ ส่อเค้ายืดเยื้อ

วันที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 22:18 น.

Views

บึงกะโล่ หรือ บึงทุ่งกะโล่ แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี เคยบินสำรวจเมื่อช่วงปี 2559 หลังมาตรการจัดระเบียบที่ดิน สปก.4-01 ทั่วประเทศ เดิมใช้เป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อลดผลกระทบอุทกภัยและภัยแล้ง ก่อนการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ในเวลาต่อมา หลังแนวคิดพัฒนาเมือง เริ่มมีหน่วยงานราชการเข้ามาจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ เช่นสถาบันการศึกษา รวมถึงการรุกคืบเข้ามาจับจอง ทำกิน เป็นจำนวนมาก

ผ่านมาเกือบปี การจัดสรร ยึดคืนที่ดิน ยังไม่ได้ข้อยุติ กลับส่อเค้ายืดเยื้อ  เนื่องจากชาวบ้านมีความเห็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่ง สนับสนุนให้มีการจัดสรรที่ดิน สปก. ตามที่เคยอยู่กินมาก่อน แต่อีกฝ่ายยังเดินหน้าคัดค้าน

โดยกลุ่มที่คัดค้าน ยื่นหนังสือไปที่ศูนย์ดำรงธรรม ไม่เห็นด้วยที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก. จังหวัดอุตรดิตถ์ จะจัดสรรที่ดินบริเวณบึงกะโล่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลป่าเซ่า และตำบลคุ้งตะเภา เพราะเกรงจะตกไปอยู่ในมือคนบางกลุ่ม ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

ขณะที่ชาวบ้าน ที่ยื่นขอเอกสารสิทธิ์ ในพื้นที่ทำกินรอบบึงกะโล่นำเอกสารยืนยันการเสียภาษี และเข้าทำประโยชน์ ในฐานะเกษตรกรจริง ตามบัญชีคัดเลือกเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่ ไม่ใช่กลุ่มนายทุน

ซึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้การจัดระเบียบยังยืดเยื้อ ส่อเค้าขัดแย้ง โดยกลุ่มที่คัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์  ยืนยันเสนอให้เพิกถอนสิทธิ สปก. ทุกราย แล้วคืนที่ดินกลับไปเป็นของสาธารณประโยชน์ ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของบึงกะโล่ไว้ หลังเสด็จฯ มาที่นี่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2534

ด้านฝ่ายกฎหมาย สปก.อุตรดิตถ์ นำเอกสารชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรบริเวณรอบบึงกะโล่ โดยยืนยันว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และเงื่อนไขการคัดเลือกเกษตรกร ที่มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส่วนพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างชาวบ้าน 2 ฝ่าย ล่าสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด หรือ คปจ. มีมติไม่พิจารณาการจัดสรรที่ดินบริเวณรอบบึงกะโล่ เนื่องจากยังมีความขัดแย้งในพื้นที่ ส่วนแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่ด้านในหลายพันไร่ ยังต้องตามต่อ โดยเฉพาะประเด็นที่กรมชลประทานทำเรื่องการขอใช้พื้นที่บึงกะโล่กว่า 2,400 ไร่ เป็นแก้มลิง และแผนบริหารจัดการน้ำในอนาคตด้วย

FB Jessada upani,IG Jessadaupani