พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 กรกฎาคม 2560

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 กรกฎาคม 2560

ภาคเหนือมีฝนตกประมาณ 70-80 % ของพื้นที่ ส่วนภาคตะวันออก มีฝนตกได้ 40 % ของพื้นที่

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้ ศิริกุล อัตถปัญญาพล อุณหภูมิโลก