สามี-ภรรยาปลูกผักสร้างรายได้ จ.พะเยา

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 01:48 น.

Views

สามี-ภรรยาเก็บผักบุ้งจีนภายในพื้นที่นา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่เปลี่ยนจากการทำนามาปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง มะเขือ และพริก ปลูกรวมกันบนพื้นที่ 1.5 ไร่ เพื่อใช้กินบางส่วน และเก็บผลผลิตส่งขาย รายได้เดือนละกว่า 20,000 บาท ซึ่งฤดูฝนแบบนี้ ทำให้มีน้ำใช้มาก พืชโตไว สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ใน 20 วัน และเริ่มปลูกพืชชนิดใหม่ต่อได้ทันที