ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 01:48 น.

Views

นาข้าวบนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ของ นายไพรัตน์ ตะไบ ชายหนุ่มอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับพื้นที่จากกองทัพภาคที่ 3 เพื่อใช้ทำกินและอาศัย โดยนายไพรัตน์ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และเป็นแบบอย่างของคนในชุมชน โดยแบ่งพื้นที่ทำนา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง หรือปลูกป่า เพื่อใช้รับประทาน สร้างที่อยู่อาศัย ใช้เป็นยารักษาโรค และใช้สร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับธรรมชาติ