สสวท.ชู 12 นวัตกรรมใหม่จากงานวิจัยใช้ได้จริง

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

ซียู สมาร์ทเลนส์ (CU Smartlens) หรือกล้องจุลทรรศน์บนมือถือ เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่พัฒนาจากงานวิจัยสู่การจำหน่ายจริง เพื่อลดปัญหากล้องจุลทรรศน์ ที่มีราคาสูงและดูแลยาก ทำให้โรงเรียนหลายแห่งไม่สามารถจัดซื้อมาให้นักเรียนใช้ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ได้ นวัตกรรมนี้จึงถูกพัฒนาให้ใช้ได้จริงกับสมาร์ทโฟนในราคาหลักร้อย

เช่นเดียวกับ ซิลเวอร์นาโน (Silver Nano) ซึ่งปัจจุบันถูกนำไปใช้กับวงการผงซักฟอกและสเปรย์ฉีดฆ่าแบคทีเรียบนเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องครัว ซึ่งนักวิจัยย้ำว่า เร่งพัฒนาเพราะอยากให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยฝีมือคนไทย

วันนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท.จึงได้มอบรางวัลให้กับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ พสวท. เพื่อเชิดชูนักวิจัยและยกระดับผลงานของบัณฑิต สู่สาธารณะ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ผู้อำนวยการ สสวท. บอกว่า งานนี้ไม่เพียงจะได้นำเสนอชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมเท่านั้น ยังทำให้บัณฑิต มองเห็นเส้นทางสายอาชีพ จากการประยุกต์ใช้งานวิจัยสู่ภาคเอกชนด้วย

Tag : 12 นวัตกรรม สสวท.