ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบและวัชพืช

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 14:30 น.

Views

กำลังพลจากชุดรักษาความสงบเรียบร้อยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 รักษาพระองค์ สำนักงานชลประทานที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง และประชาชน หลายสิบคน ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดบางพึ่ง ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

การดำเนินการ  ทางสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้จัดรถแบคโฮจำนวน 2 คัน เรือผลัดดันผักตบชวา 1 ลำ เพื่อสนับสนุนในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 วันถึงจะกำจัดหมด

สำหรับ ผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นอยู่หนาแน่นในลำน้ำบางขาม ได้สร้างผลกระทบให้กับประชาชนที่ต้องใช้ลำน้ำดังกล่าวในการสัญจร รวมทั้งในเรื่องของน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและเป็นแหล่งอาหาร นอกจากนี้ ยังทำให้การไหลของน้ำล้าช้า เพราะมีสิ่งกีดขวาง

อย่างไรก็ตาม  เพื่อเตรียมรับมือปริมาณน้ำ ที่จะไหลมาตามลำน้ำบางขามให้ไหลได้สะดวก และคืนความสุขให้กับประชาชน ตามนโยบายของทางรัฐบาลในโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา

Tag : ข่าว7สีออนไลน์ กำจัดผักตบ ลพบุรี