Green report : จ่อออกกฎหมายลูกทารุณกรรมสัตว์ฯ

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

คนขับรถกระบะชนสุนัขตายและพร้อมต่อสู้ตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ขัดแย้งกับกฎหมาย

นายโรเจอร์ โลหะนันท์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย และประธานคณะอนุกรรมการติดตามการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ ยอมรับว่า เกือบ 3 ปีของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ มักเกิดข้อถกเถียงและความไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมายอยู่มาก โดยถูกมองว่ากฎหมายปกป้องสัตว์มากกว่าดูแลคน

เกี่ยวกับข้อถกเถียงดังกล่าว นายโรเจอร์ อธิบายชัด ทุกอย่างอยู่ที่เจตนา ดังนั้นไม่ว่าสัตว์จะมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของ หากเข้ามาทำร้ายคน โดยคนสามารถป้องกันตัวเองได้ แต่ต้องไม่ทำเกินกว่าเหตุ

หากถูกสุนัขจรจัดหรือสัตว์จรจัดอื่นๆ ทำร้าย กฎหมายทั่วโลกบังคับใช้เหมือนกันหมดคือ ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบ เว้นแต่ว่ามีผู้ประกาศครอบครองสัตว์จรจัด แต่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาล
              
ถึงแม้กฎหมายจะเขียนไว้ชัดเจน แต่ต้องยอมรับว่า ผ่านมาเกือบ 3 ปีเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ ยังมีปัญหาด้านการตีความของเจ้าหน้าที่และประชาชน ทางออกทางแก้ของเรื่องนี้ ควรต้องเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยของศาล ถึงจะชัดเจน

แต่ที่น่าห่วงคือ เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ยังมีปัญหาอยู่มาก เพราะขาดกฎหมายลูกรองรับให้ชัดเจนว่า การเลี้ยงสัตว์แบบไหนถึงมีสวัสดิภาพที่ดี ดังนั้นจึงต้องผลักดันกฎหมายลูกให้ระบุชัดเจนว่า สัตว์ชนิดไหนเลี้ยงดูแบบไหน ต้องมีสวัสดิภาพที่ดีตามกฎหมาย ยกเว้นการเลี้ยงดูตามวิถีชาวบ้าน
              
ด้าน กรมปศุสัตว์รับลูก ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนกฎหมายลูกแล้ว พร้อมยืนยัน กฎหมายฉบับนี้ต้องการให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม

การกระทำความผิดทารุณกรรมสัตว์ดูที่เจตนาว่าจงใจป้องกันตัว หรือทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ ซึ่งกฎหมายได้มีข้อยกเว้นไว้แล้ว แต่ทางที่ดีหากคำนึงศีลธรรม คงไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายมาเป็นตัวบังคับ

Facebook/ch7greenreport

Tag : Green Report