ผู้ว่ารับมอบใบยางพาราเพื่อใช้เป็นวัสดุประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 15:38 น.

Views

นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รับมอบใบยางพาราแปรรูปเพื่อใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจาก พ.อ.ธวัชชัย ปัญญะวิก สัสดีจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สัสดีจังหวัดบึงกาฬบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ, การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ, ชมรมทหารกองหนุน และ ประชาชนในพื้นที่  นำวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน คือใบยางพาราแปรรูปและฟอกขาวเพื่อใช้เป็นวัสดุหลักในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬเป็นเมืองยางพารา จึงนำใบยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด โดยการมอบใบยางพาราแปรรูปในครั้งนี้มีจำนวน 267,000 ใบ พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้แก่ธูป เทียน หนวดดอกไม้จันทน์ ฟลอล่าเทปและด้าย คิดเป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท 

 พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬยังได้ส่งมอบใบยางพาราแปรรูปไห้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน พร้อมทั้งรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจากเรือนจำจังหวัดบึงกาฬจำนวน 5000 ดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Tag : ดอกไม้จันทน์ บึงกาฬ ใบยางพารา