รอลุ้น พรุ่งนี้ กกต.จะยื่นเรื่องแย้ง พ.ร.ป.กกต. ต่อศาล รธน.หรือไม่

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 15:42 น.

Views

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการกกต. กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ กกต. จะประชุม เพื่อขอมติที่ประชุมให้พิจารณาช่องทางการส่งประเด็นโต้แย้ง ร่าง พรบ.กกต.ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 หรือไม่ ซึ่งขณะนี้มี 3 ช่องทาง คือ 1.อาศัยอำนาจ ตามมาตรา 148(2) กกต.สามารถส่งเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 2. อาศัยมาตรา 210 กรณีที่ กกต.สามารถส่งข้อโต้แย้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยสิทธิ์ส่วนบุคคลได้ และช่องทางสุดท้ายคือ การส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญในนามขององค์กรอิสระหรือในนาม กกต. ทั้งคณะ

ทั้งนี้ นสายสมชัย ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ว่ามติที่ประชุมในวันพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วอาจจะสรุปไม่ส่งประเด็นโต้แย้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และโดยส่วนตัวยังไม่ตัดสินใจว่าจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในนามส่วนบุคคลหรือไม่ แต่หากจะยื่น ยืนยันว่าไม่ได้ยื่นเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ต่อ แต่จะทำเพื่อให้เห็นว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงรัฐธรรมนูญ และมีสิทธิ์ต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ทุกประการ

Tag : กกต. เซตซีโร ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ