กกต.เสียงแตก ปมส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

หลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. โดยไม่มีการปรับแก้เนื้อหาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เสนอแย้งใน 6 ประเด็น รวมประเด็น “เซตซีโร” กกต. ทำให้กกต.ต้องกลับมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ล่าสุด มีความเห็นแตกเป็น 2 แนวทาง ระหว่างส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอง กับไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

โดย นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ระบุว่า ไม่ติดใจในประเด็นดังกล่าวแล้ว ขณะที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ยืนยันที่จะเสนอให้ที่ประชุมส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน 3 ช่องทางคือ เสนอให้นายกรัฐมนตรีส่งศาลรัฐธรรมนูญ กกต.เสนอในนามองค์กร หรือยื่นในนามบุคคล แต่ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่ที่ประชุมอาจจะมีมติไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากท่าทีของนายศุภชัย ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ กกต.อาจจะมีมติไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เนื่องจาก กกต.อีก 2 คน คือ นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ และ นายประวิช รัตนเพียร เห็นว่าร่างดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้น ดังนั้น หากรวมเสียงของนายศุภชัย ก็จะทำให้กลายเป็นเสียงข้างมากในที่ประชุมทันที