เปิดเวทีสาธารณะ ร่างสัญญาประชาคม 10 ประเด็น

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

เริ่มเวทีแรกที่สโมสรกองทัพภาคที่ 1 ที่เปิดให้ตัวแทนประชาชน และพรรคการเมืองในภาคกลาง 26 จังหวัด รับฟังคำชี้แจงร่างสัญญาประชาคมทั้ง 10 ประเด็น ที่รวบรวมจากการรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนก่อนหน้านี้ พร้อมกับเปิดให้ผู้ร่วมเวทีเสนอแนะความเห็น ก่อนทำการรวบรวมความเห็นจากอีก 3 เวที เพื่อปรับปรุงร่างสัญญาประชาคมต่อไป โดยเวทีต่อไปจะมีขึ้นที่ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม จากนั้นจะรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะให้จัดทำภาคผนวกจำนวน 15 ข้อ เพื่ออธิบายร่างสัญญาประชาคม พร้อมเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับนักการเมือง ว่าต้องไม่ใช้อำนาจมุ่งหวังคะแนนเสียง ต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ต้องมีกลไกควบคุมพรรคการเมืองให้มีความรับผิดชอบ มีกลไกตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย และปรับปรุงการคัดสรรนักการเมืองอย่างเหมาะสม 

ขณะที่ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช.กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกประชาชนเข้าร่วมเวทีทั้ง 4 ภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์  

ส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะการสลับตำแหน่งระหว่าง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น ล่าสุดได้รับการปฏิเสธจากทั้ง 2 คนแล้ว โดย พลเอกประวิตร บอกว่า ยังอยากอยู่กระทรวงกลาโหม ขณะที่ พลเอกอนุพงษ์ บอกว่า อยู่ที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจ

Tag : ร่างสัญญาประชาคม